Informace o nás

První zmínka o hasičské aktivitě v Roudnici je datována 20. 6. 1875, kdy byla zakoupena stříkačka za 50 zlatých (viz foto). Činnost hasičů byla a je neustále aktivní, na dobré a vysoké úrovni. V letech 1984-1985 jsme vlastními silami provedli rekonstrukci hasičského domu. Byly rozšířeny garáže pro techniku a zároveň byla zbudována kulturní místnost. Díky rekonstrukci byl našemu sboru přidělen automobil A-31 CAS 21, čímž došlo k výrazné modernizaci naší požární techniky. V současné době je činnost zaměřena jak na nácvik preventivních akcí, tak na pořádání či spolupořádání kulturních akcí.         

Pravidelně se zúčastňujeme okrskových a okresních soutěží, kde dosahujeme dobrých výsledků i umístění v pořádaných soutěžích. Kulturní činnost je zaměřena na pravidelné pořádání Hasičských plesů, spoluúčast při organizaci a zajišťování masopustního průvodu, pálení čarodějnic. Svojí účastí a materiálním zabezpečením pomáháme při pořádání dětského dne, kdy organizujeme soutěže a předvádíme naši techniku. Naše současná aktivita je zaměřena na údržbu hasičského domu a požární techniky. Sbor doborovolných hasičů se aktivně podílí na úpravě obce a údržbě zařízení pro veřejnost.

V našem sboru je v současné době 58 členů a členek, tzn. že každý 10tý obyvatel obce je zapojen do naší činnosti. V posledních dvou letech se nám podařilo přijmout do sboru mnoho mladých lidí, čímž se naše činnost velmi zkvalitnila a zaktivizovala. Tato skutečnost skýtá dobré záruky pro existenci a činnost hasičského sboru i do budoucnosti.

 

 

 


Počítadlo přístupů

Kontakt

SDH Roudnice Roudnice 102 Lhota pod Libčany 503 27 sdh.roudnice@centrum.cz